top nav tools left nav
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16 foto17 foto18 foto19 foto20
Navigatiekoppelingen overslaan
Home
Nieuws
Charter
Partners
Evaluatie activiteit
Programma
Bereikbaarheid activiteiten
Tentoonstelling
WedstrijdExpand Wedstrijd
Sponsors
Campagnemateriaal
VideoExpand Video
Pers
Contact
Disclaimer

 Wedstrijdprocedure 

In het wedstrijdprogramma zijn de vraagstelling en alle regels die gelden tijdens deze wedstrijd gespecificeerd. Aanvullingen op het wedstrijdreglement worden hier meegedeeld.

 • De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor technische en/of logistieke mankementen en dit zonder uitzondering, zoals: het falen van gegevensverzending, het niet verzenden of niet ontvangen van sms, netwerkdefect, defect van hun informaticasysteem, overbelasting van het netwerk en/of van het informaticasysteem; defect, vergissing, traagheid of staking van de postdiensten, het niet ontvangen van briefwisseling, enz.
 • De Organisatoren zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan de prijzen. In dit laatste geval kan enkel de garantie van de fabrikant gelden.
 • De deelnemers hebben vrije toegang tot de wedstrijd onder hun persoonlijke en enige verantwoordelijkheid.
 • De Organisatoren zullen niet tussenkomen in communicatiekosten van de wedstrijddeelnemers.

De deelnemers geven door inzending aan het wedstrijdprogramma en de aanvullingen op de website te onderschrijven.

 

Hieronder beantwoorden wij uw vragen. Deze antwoorden gelden eveneens als aanvulling op het wedstrijdreglement.

 

Kunnen groepen aan deze wedstrijd deelnemen? 

Ja. Groepen kunnen deelnemen.

In dit geval dient de deelnemer/groep aan één van volgende criteria te voldoen:
- de groep bestaat uit studenten ingeschreven in een erkend opleidingsinstituut of een erkende vereniging, al dan niet artistiek getint
- de groep bestaat uit personen die in 2007 een diploma behaald hebben in een artistieke richting
- de groep bestaat uit personen die geen diploma hoger onderwijs bezitten
- de groep bestaat uit personen die ingeschreven zijn als werkloze werkzoekende 

De kandidaatsbrief voor de voorselectie bestaat uit een envelop met volgende documenten in enkelvoud
a) inschrijvingsformulier: profiel van de inzender: namen van de groepsleden
b) bewijsstukken die het profiel staven (geldige attesten zijn afkomstig van gemeente, politie, officieel erkende opleidingsinstituten, VDAB/BGDA, RVA)
c) een verklaring dat het ontwerp het geestelijk eigendom is van de groep 

Verder gelden dezelfde regels als in het wedstrijdreglement.

 

Wat indien ik niet voldoe aan één van de inschrijvingscriteria?

Naar aanleiding van jullie enthousiasme wensen wij de wedstrijd ook open te stellen voor andere kandidaten. Daarom worden de inschrijvingscriteria aangevuld. Indien je aan één van onderstaande criteria voldoet kom je in aanmerking voor deelname:

 • lesgever zijn in een erkend opleidingsinstituut in een artistieke richting
 • ingeschreven zijn als student in een artistieke richting
 • in 2007 een diploma behaald hebben in een artistieke richting
 • geen diploma van hoger onderwijs bezitten
 • ingeschreven zijn als werkloze werkzoekende
 • werkloos zijn, maar niet werkzoekend
 • jonger zijn dan 20 jaar
 • ouder zijn dan 55 jaar
top